Drets Sexuals i Reproductius

Durant massa temps ens hem sentit desconnectades amb les institucions públiques que tenen la responsabilitat de fer complir els nostres drets. En especial el context de la gent jove i dels seus Drets Sexuals i Reproductius continua invisible. L’objectiu de la incidència política en el marc d’aquest projecte és prendre els espais («Pren-los»).

Si no enfortim la lluita per assegurar que la nostra veu és present en aquests espais,  seguiran fent-se polítiques públiques que no són feministes i que no són connectades amb els Drets Sexuals i Reproductius de la gent jove. Prou! La nostra experiència en Drets Sexuals i Reproductius no és escoltada a aquestes institucions. Aquest projecte connecta incidència política amb la visibilització del context de la gent jove i els seus Drets Sexuals i Reproductius.

Formaràs part del nostre projecte per prendre partit en la lluita en la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius de la gent jove? 

Seràs part del canvi en un nou context on els Drets s’acompleixen?

Els espais són teus. Pren-los!