Hem desenvolupat un Programa d’Acompanyants que actuarà com una xarxa de suport constant dins del projecte i que servirà, alhora, per a enfortir la xarxa de contactes de les joves, perquè puguin seguir treballant amb incidència política dels Drets Sexuals i Reproductius un cop finalitzat el projecte.

Durant la primera assemblea s’abordarà amb les integrants del projecte i persones interessades la necessitat, o no, d’aquest espai i si es considera interessant i viable.